Spreekuur 

Spreekuur huisarts:                  8:00 - 12:00 en 14:30 - 1600     ma t/m vr  m.u.v. di middag 

Spreekuur POH Judith:         8:00 - 13:00                                            ma, di en wo ochtend

Spreekuur POH Ine                  12:00 - 17:00                                         vr middag

Spreekuur assistentes:            op afspraak                                            ma t/m vr

 

U kunt voor het maken van een afspraak bellen, tussen 8:00 uur en 11:00 uur.

Het spreekuur is uitsluitend volgens afspraak.

 

Van 11:00 t/m 11:30 uur , tussen 13:00 - 14:00 uur  zijn wij alleen voor spoed bereikbaar i.v.m. praktijkoverleg en het assistentenspreekuur.

 

Bij het maken van een afspraak zal de assistente naar de klacht vragen. Ze doet dit om zo goed mogelijk de aard en de ernst van de klacht in te schatten. De assistentes werken onder verantwoordelijkheid van de arts en hebben ook geheimhoudingsplicht. Indien u meer dan één klacht wilt bespreken of als u denkt meer tijd nodig te hebben dan de reguliere

10 minuten per consult, geef dat dan aan bij het maken van een afspraak. De assistentes houden er dan rekening mee in de agenda. Zo blijven de wachttijden kort.

 

Telefonisch spreekuur

Voor vragen die telefonisch beantwoord kunnen worden, zoals het opvragen van uitslagen, belt u 's morgens tussen 9:00 en 11:00 uur. 

 

Assistentenspreekuur

 De assistente maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonisch spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen,  bijvoorbeeld over verwijzingen en herhaalrecepten, maar ze kan u ook de uitslagen van het bloed- of urineonderzoek geven. De assistente kan een aantal controles en handelingen zelfstandig uitvoeren. U kunt bij haar terecht voor o.a.:

- allergietesten

- bloed- en urineonderzoek

- bloeddrukcontroles (eenmalig/30 minuten/ 24 uur)

- enkel-armindex metingen (doorstroming slagaders van de beenvaten)

- injecties

- hartfilmpje

- hechtingen verwijderen

-  oren uitspuiten

- uitstrijkjes in kader van bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

wondverzorging

- wratten aanstippen

- zwangerschap testen

- zwachtelen en tapen

 

Binnenkort zullen de assistentes ook longfunctie onderzoeken gaan uitvoeren bij patiënten met astma, COPD en rokende patiënten. Meer informatie volgt op de website.

  

Praktijkondersteuning

De praktijkondersteuner houdt onder verantwoordelijkheid van de huisarts, spreekuur voor patiënten met:

- Diabetes Mellitus (suikerziekte)

- Hart- en vaatziekte

- Chronische longziekten

- Psychische klachten

 

Praktijknummer:

0499-422828

toets 1: spoed

toets 2: recept

toets 3: assistente