Klachten

 Wij willen graag professionele huisartsenzorg regelen, toch kan het voorkomen dat

u er een opmerking over heeft. Wij nodigen u uit om samen met de huisarts in gesprek

te gaan over uw klacht. Komen we er samen niet uit dan kunt u uw klacht indienen bij

een onafhankelijke klachtenfunctionaris van SKGE. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit,

klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze klachtenfunctionaris  zoekt samen met u

naar een oplossing voor uw klacht. In de Wkkgz is ook geregeld dat u uw klacht als

geschil neer kan leggen bij de geschilleninstantie waar de huisarts bij is aangesloten.

Zie voor meer informatie: www.skge.nl .

 

Heeft u een klacht over onze praktijk. Kom dan langs en bespreek 

deze met de huisarts.

Praktijknummer:

0499-422828

toets 1: spoed

toets 2: recept

toets 3: assistente