Praktijkinformatie

Spoedgevallen

Bij levensbedreigende situaties belt u 112.                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Spoed tijdens praktijkuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Bij spoedeisende problemen op werkdagen tussen 8:00 - 17:00 uur kunt u bellen naar onze                                                             

assistentes 0499 - 422828 en kies daarna optie 1. Mocht u al onderweg zijn, laat het ons even weten.

 

Spoed buiten praktijkuren

Tijdens avond- nacht- en weekenduren of bij feestdagen belt u de 

Centrale Huisartsenpost (HAP) 0900 - 8861. Deze is gevestigd in het Elkerliek ziekenhuis.  Ook de dienstapotheek is daar aanwezig. De HAP  is alleen bereikbaar buiten praktijkuren van uw eigen huisarts. Als u zorg nodig heeft die niet kan wachten tot de andere dag, bij uw eigen huisarts, kunt u bij de HAP terecht. Het is aan te bevelen eerst de HAP te bellen. Als u huisartsenzorg nodig heeft, krijgt u een afspraak. Als het nodig is kan de assistente van de HAP direct met de huisarts overleggen of u doorverbinden.  Soms is een telefonisch advies genoeg.

Houd u de volgende gegevens bij de hand als u belt met de HAP:

- verzekeringspasje

- Burger Service Nummer

- uw medicijngebruik

 

Openingstijden

Maandag                   8:00 - 17:00 
Dinsdag                      8:00 - 13:00
Woensdag                8:00 - 17:00

Donderdag               8:00 - 17:00

Vrijdag                        8:00 - 17:00

 

Met de huisartsen in Lieshout en Aarle Rixtel hebben we samen de regeling getroffen, dat de praktijken tijdens de vakantieperiodes en op dinsdagmiddagen tot 13:00 uur geopend zijn. Er is echter altijd een van de praktijken geopend voor spoedgevallen, die niet kunnen wachten tot de volgende dag. Welke praktijk dit is, krijgt u te horen via ons telefoonnummer. Luister altijd naar de gehele boodschap i.v.m. wisselende waarnemingen.

 

 

Spreekuur 

Spreekuur huisarts:                  8:00 - 12:00 en 14:30 - 1600     ma t/m vr  m.u.v. di middag en vr    

                                                                                                                                            middag

Spreekuur POH Judith:         08:00 - 13:00                                            ma, di en wo ochtend

Spreekuur POH Ine                  12:00 - 16:30                                           vr middag

Spreekuur assistentes:            op afspraak                                               ma t/m vr

 

U kunt voor het maken van een afspraak bellen, tussen 8:00 uur en 11:00 uur.

Het spreekuur is uitsluitend volgens afspraak.

 

 

Huisbezoek

Voor het aanvragen van een huisbezoek graag zo vroeg mogelijk bellen. De huisbezoeken vinden plaats  tussen 13:00 en 14:00 en na 16:00. Huisbezoeken zijn voor patiënten die om medische redenen niet zelf naar de praktijk kunnen komen. In de praktijk kunnen we u beter onderzoeken i.v.m.  met diverse meetapparatuur die daar aanwezig is. 

 

 

Afsprakenspreekuur 

Het spreekuur is uitsluitend volgens afspraak. U kunt voor een afspraak de praktijk bellen, het liefst voor 11:00 uur.

 

Van 11:00 t/m 11:30 uur , tussen 13:00 - 14:00 uur  zijn wij alleen voor spoed bereikbaar i.v.m. praktijkoverleg en het assistentenspreekuur.

 

 

Bij het maken van een afspraak zal de assistente naar de klacht vragen. Ze doet dit om zo goed mogelijk de aard en de ernst van de klacht in te schatten. De assistentes werken onder verantwoordelijkheid van de arts en hebben ook geheimhoudingsplicht. Indien u meer dan één klacht wilt bespreken of als u denkt meer tijd nodig te hebben dan de reguliere

10 minuten per consult, geef dat dan aan bij het maken van een afspraak. De assistentes houden er dan rekening mee in de agenda. Zo blijven de wachttijden kort.

 

 

Telefonisch spreekuur

Voor vragen die telefonisch beantwoord kunnen worden, zoals het opvragen van uitslagen, belt u 's morgens tussen 9:00 en 11:00 uur. 

 

 

Assistentenspreekuur

 De assistente maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonisch spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen,  bijvoorbeeld over verwijzingen en herhaalrecepten, maar ze kan u ook de uitslagen van het bloed- of urineonderzoek geven. De assistente kan een aantal controles en handelingen zelfstandig uitvoeren. U kunt bij haar terecht voor o.a.:

- allergietesten

- bloed- en urineonderzoek

- bloeddrukcontroles (eenmalig/30 minuten)

- enkel-armindex metingen (doorstroming slagaders van de beenvaten)

- injecties

- hartfilmpje

- hechtingen verwijderen

- oren uitspuiten

- uitstrijkjes in kader van bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

wondverzorging

- wratten aanstippen

- zwangerschap testen

- zwachtelen en tapen

-spirometrie

-on-event holter

-spiraal verwijderen bij zwangerschapswens

-pessariumring verwisselen

-MRSA

 

 

  Praktijkondersteuning

De praktijkondersteuner houdt onder verantwoordelijkheid van de huisarts, spreekuur voor patiënten met:

- Diabetes Mellitus (suikerziekte)

- Hart- en vaatziekte

- Chronische longziekten

- Psychische klachten

 

 

Herhaalrecepten

U kunt uw herhaalrecepten aanvragen via de receptenlijn op het algemene nummer

0499-422828 (kies 2 in het keuzemenu). 

Om herhaalrecepten aan te vragen wordt gevraagd naar:

- uw naam,

- uw geboortedatum,

- uw telefoonnummer,

- naam van uw apotheek,

- naam en sterkte van de medicijnen die u wilt bestellen.

 

Herhaalrecepten die voor 13:00 uur zijn besteld, kunt u de volgende werkdag na 11:00 uur ophalen in de apotheek. Als u na 13:00 uur uw herhaalrecepten hebt besteld, kunt u de medicijnen na 2 werkdagen ophalen. Als uw medicijnen thuis bezorgd moeten worden dient u dat erbij te vermelden.  

 

Door gebruik te maken van de receptenlijn is de assistente beter bereikbaar voor andere vragen. We willen u daarom verzoeken voor het aanvragen van herhaalrecepten zoveel mogelijk gebruik te maken van de receptenlijn.   

 

  

Bloedafname

Met uw labformulieren kunt u zonder afspraak terecht bij de bloedafnameposten van het

Elkerliek Ziekenhuis, Julianalaan 2 in Helmond, Deurne of bij onderstaande bloedafname-

posten. Het is ook mogelijk om een (online) afspraak te maken om bloed te laten prikken

op de bloedafname post in Helmond. Dit kan overdag en in de avonduren. Maak een afspraak via de website of telefonisch: 0492 - 595972, optie 3. U bent dan direct aan de beurt. Als u patiënt bent van de trombosedienst of nuchter bloed moet laten prikken, kunt u vooraf geen afspraak maken.

 

Lieshout: Zorgboogcentrum Franciscushof, Franciscushof 17

                         dinsdag en donderdag van 8:15 tot 9:00 uur.

 

Mariahout:  't Buurthuis, Bernadettestraat 43

                           woensdag van 9:30 tot 9:45 uur.

 

Beek en Donk: Zorgboogcentrum De Regt, Otterweg 19

                           dinsdag, woensdag en donderdag van 8:00 tot 8:45 uur.

 

Aarle - Rixtel: Mariengaarde, Bosscheweg 20e

                          maandag en woensdag van 8:00 tot 8:45 uur

 

Gemert: Gezondheidscentrum Palissade, Julianastraat 2

                          maandag, donderdag en vrijdag van 7:30 tot 8: 30 uur

                          dinsdag en woensdag van 7:30 tot 12:15 uur

 

Elkerliek Ziekenhuis Helmond, Julianalaan 2

                         maandag t/m vrijdag van 7:30 tot 17:15 uur ( zonder afspraak)

                         maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:15 uur ( op afspraak)

                        dinsdagavond locatie elkerliek ziekenhuis (op afspraak)

                        https://afspraakbloedafname.elkerliek.nl

 

 

Dienstverleners

 

Apotheken

Wij werken veel samen met:

 

Apotheek Laarhoeve

- Grotenhof 44a, Lieshout

(openingstijden op werkdagen van 8:00-13:00 en 14:00-17:30)

 

- Bosscheweg 20a, Aarle-Rixtel

(openingstijden op werkdagen van 8:15-18:00)

 

BENU Apotheek

Burgemeester van der Weidenlaan 13a Beek en Donk 

(Openingstijden op werkdagen van 8:00 - 18:00 uur)

 

 

Ziekenhuizen

De keuze voor een ziekenhuis ligt natuurlijk bij u.  Met onderstaande ziekenhuizen

hebben we veel ervaring.  Zie de betreffende internetsites voor meer informatie.

 

Sint Anna Ziekenhuis Geldrop                                                                 www.st-anna.nl

Bernhoven Ziekenhuis Veghel                                                                 www.bernhoven.nl

Catharina Ziekenhuis Eindhoven                                                          www.catharina-ziekenhuis.nl

Elkerliek Ziekenhuis Helmond                                                                www.elkerliek.nl

Maxima Medisch Centrum Eindhoven en Veldhoven         www.mmc.nl

  

Verwijzingen kunnen sinds kort ook via internet worden doorgestuurd (middels het zgn.

Zorgdomein). U ontvangt dan van ons een zorgdomeinnummer en het telefoonnummer van de betreffende polikliniek. Bij het maken van de afspraak kunt u dit nummer doorgeven en dan zijn al uw gegevens,  inclusief de verwijsbrief van uw huisarts,

meteen op de juiste plek.

 

 

Klachten

 Wij willen graag professionele huisartsenzorg regelen, toch kan het voorkomen dat

u er een opmerking over heeft. Wij nodigen u uit om samen met de huisarts in gesprek

te gaan over uw klacht. Komen we er samen niet uit dan kunt u uw klacht indienen bij

een onafhankelijke klachtenfunctionaris van SKGE. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit,

klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze klachtenfunctionaris  zoekt samen met u

naar een oplossing voor uw klacht. In de Wkkgz is ook geregeld dat u uw klacht als

geschil neer kan leggen bij de geschilleninstantie waar de huisarts bij is aangesloten.

Zie voor meer informatie: www.skge.nl .

 

Heeft u een klacht over onze praktijk. Kom dan langs en bespreek deze met de huisarts.

 

Praktijknummer:

0499-422828

toets 1: spoed

toets 2: recept

toets 3: assistente