ACTUEEL

  

Update corona virus

 

Maatregelen Covid-19 per 26-06-2021;

Mondkapjes plicht in de wachtkamer vervalt. Wij vragen u wel om in de spreekkamer en de behandelkamer een mondkapje te dragen omdat wij daar vooralsnog geen 1,5m afstand kunnen houden. 

 

AANGESCHERPTE MAATREGELEN COVID-19

Vanaf 29 september 2020 zijn de strengere maatregelen rondom COVID-19, genomen door het RIVM, van kracht. 

Om de veiligheid van u en onze medewerkers te kunnen blijven garanderen vragen wij u om altijd eerst telefonisch een afspraak te maken voordat u naar de praktijk komt. Voor het maken van afspraken, opvragen van uitslagen, aanvragen van herhaalreceptuur of andere vragen, verzoeken wij u ook eerst telefonisch een afspraak te maken voordat u naar de praktijk komt.

Heeft u een afspraak op de praktijk of bij afgifte van urine of ophalen van verwijsbrieven willen wij u dringend verzoeken een mondmasker te dragen.

Wij hopen op uw begrip en danken u voor uw medewerking.

 

Bij vragen/zorgen rondom het corona virus neem gerust contact op met onze praktijk.

 

Verder vragen wij graag uw begrip voor de volgende zaken:

*de wachttijd is mogelijk langer dan u van ons gewend bent, omdat wij veel extra telefoontjes       krijgen

*de assistente zal meer vragen aan u stellen aan de telefoon

*kom indien mogelijk alleen naar de praktijk en kom niet te vroeg

 

Op de volgende websites vindt u betrouwbare informatie over het corona virus en mogelijk ook al antwoorden op uw vragen

www.thuisarts.nl

www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

 

Griepvaccinaties 2021

Elk jaar wordt in oktober en november de griepspuit gegeven aan groepen mensen die extra risico lopen als ze de griep krijgen. 

In verband met corona is het dit jaar anders geregeld dan gebruikelijk.

Iedereen die in aanmerking komt voor een griepspuit wordt persoonlijk uitgenodigd. Lees deze brief goed door als u een uitnodiging ontvangt! Zo kunnen we zorgen dat we op een veilige manier de griepspuit kunnen geven aan iedereen die extra risico loopt. 

U wordt verzocht uw mondkapje te dragen bij het ontvangen van de griepspuit.

 

Griep kan ernstige gevolgen hebben. Vooral als u diabetes, een hart-, long-, of nierziekte of een verminderde weerstand heeft. Dit geldt in het algemeen ook als u 60 jaar of ouder bent. De griepspuit is de beste manier om u tegen griep te beschermen, ook als u zich nu gezond voelt. De griepspuit is de beste bescherming tegen de ernstige gevolgen van de griep. U krijgt geen griep van de griepspuit.

Nieuw dit jaar is dat mensen die geboren zijn tussen 1941 en 1947 ook een uitnodiging ontvangen voor een pneumokokkenspuit. Deze spuit geeft extra bescherming tegen longontsteking.

Meer informatie over de griepspuit vindt u op www.rivm.nl/griep of www.rivm.nl/pneumokokken en www.thuisarts.nl/griep of www.thuisarts.nl/pneumokokken

Op de achterzijde van de uitnodiging staat ook informatie over de griepspuit of pneumokokkenspuit.

 

Nieuw telefoonnummer huisartsenpost

Heb je 's avonds, 's nachts of in het weekend met spoed een huisarts nodig, dan bel je de huisartsenpost.

Het nieuwe telefoonnummer voor de regio's Eindhoven, Geldrop en Helmond is;

088-8765151 (voor iedereen bereikbaar tegen lokaal tarief)

 

Wachttijden verbeteren

We vragen uw hulp om de wachttijden zo kort mogelijk te maken. Een consult duurt tien minuten. Als u meerdere klachten tegelijk wil bespreken, of meer tijd nodig heeft om uw klacht uitgebreid aan bod te laten komen, maak dan een dubbele afspraak. De huisarts vindt het fijn om de tijd voor u te nemen. Consulten bij de huisarts zijn voor u als patiënt altijd kosteloos.

De drukste tijd in de huisartsenpraktijk is om 8.00 uur i.v.m. het maken van afspraken. Voor andere vragen, zoals uitslagen en het maken van recepten verzoeken wij u te bellen na 9.00 uur. Tussen 11.00- 11.30 en 13.00- 14.00 uur zijn wij telefonisch alleen bereikbaar voor spoed.

Door gebruik te maken van de receptenlijn is de doktersassistente beter bereikbaar voor andere vragen. Wij willen u verzoeken om, indien mogelijk, de receptenlijn te gebruiken door 0499-422828 te bellen en dan toets 2 in te drukken. U kunt dan uw naam en geboortedatum inspreken, welk medicijn(en) u nodig heeft, welke dosering het betreft.  

 

Telefonische triage

De assistentes zullen bij een telefonisch gesprek nader informeren naar uw hulpvraag. Dit om een goede inschatting te kunnen maken, of een juist advies te kunnen geven. De assistentes zijn hiervoor geschoold. Triage is ook belangrijk om te kijken naar de mate van spoed. Bepaalde klachten dienen soms met voorrang behandeld te worden. Door triage kunnen we samen bepalen op welke manier u het beste geholpen kan worden: een advies, een consult of een visite.  

 

Eigen risico

De huisartsenzorg, die verleend wordt door huisartsen, assistentes en praktijkondersteuners valt niet onder uw eigen risico. Dit betreft telefoontjes, consulten en visites. Er hoeft voor deze zorg dus geen eigen bijdrage te worden betaald. Verwijzingen naar het ziekenhuis, sommige medicijnen, bloedprikken, kweekjes,  röntgen-foto's e.d. vallen wel onder uw eigen risico.  Vragen hierover kunt u altijd stellen aan onze assistentes of de huisarts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktijknummer:

0499-422828

toets 1: spoed

toets 2: recept

toets 3: assistente