Actueel

 Zwangerschapsverlof Mw. Dr. FJH van de Poel;

Mw. Dr.  van de Poel is met zwangerschapsverlof vanaf maandag 16 september 2019 t/m maandag 16 december 2019.

 

Tijdens haar verlof zal de praktijk worden waargenomen door Dhr Dr van Herpen en Mw Dr van Grunsven.

 

Dhr. Dr. van Herpen zal aanwezig zijn op; dinsdagochtend, woensdag hele dag en vrijdag hele dag.

Mw. Dr. van Grunsven zal aanwezig zijn op; maandag hele dag en donderdag hele dag.

 

Wachttijden verbeteren

We vragen uw hulp om de wachttijden zo kort mogelijk te maken. Een consult duurt tien minuten. Als u meerdere klachten tegelijk wil bespreken, of meer tijd nodig heeft om uw klacht uitgebreid aan bod te laten komen, maak dan een dubbele afspraak. De huisarts vindt het fijn om de tijd voor u te nemen. Consulten bij de huisarts zijn voor u als patiënt altijd kosteloos. 

 

De drukste tijd in de huisartsenpraktijk is om 8.00 uur i.v.m. het maken van afspraken. Voor andere vragen, zoals uitslagen en het maken van recepten verzoeken wij u te bellen na 9.00 uur. Tussen 11.00- 11.30 en 13.00- 14.00 uur zijn wij telefonisch alleen bereikbaar voor spoed. 

 

Door gebruik te maken van de receptenlijn is de doktersassistente beter bereikbaar voor andere vragen. Wij willen u verzoeken om, indien mogelijk, de receptenlijn te gebruiken door 0499-422828 te bellen en dan toets 2 in te drukken. U kunt dan uw naam en geboortedatum inspreken, welk medicijn(en) u nodig heeft, welke dosering het betreft.   

 

 

Telefonische triage

 De assistentes zullen bij een telefonisch gesprek nader informeren naar uw hulpvraag. Dit om een goede inschatting te kunnen maken, of een juist advies te kunnen geven. De assistentes zijn hiervoor geschoold. Triage is ook belangrijk om te kijken naar de mate van spoed. Bepaalde klachten dienen soms met voorrang behandeld te worden. Door triage kunnen we samen bepalen op welke manier u het beste geholpen kan worden: een advies, een consult of een visite.   

 

Eigen risico

De huisartsenzorg, die verleend wordt door huisartsen, assistentes en praktijkondersteuners valt niet onder uw eigen risico. Dit betreft telefoontjes, consulten en visites. Er hoeft voor deze zorg dus geen eigen bijdrage te worden betaald. Verwijzingen naar het ziekenhuis, sommige medicijnen, bloedprikken, kweekjes,  rontgen-foto's e.d. vallen wel onder uw eigen risico.  Vragen hierover kunt u altijd stellen aan onze assistentes of de huisarts. 

 

 

Praktijknummer:

0499-422828

toets 1: spoed

toets 2: recept

toets 3: assistente